CARLOS PAZOS


Del 24 de setembre al 26 de novembre, Galeria, Presenta...

El verb estar es un verb de situació, resultat i estat. Amb aquest verb expressem la situació en l'espai i el temps, circumstàncies, estats, intencions, moments d'una acció. Té un significat propi, el d'ocupar un lloc, romandre o viure en un lloc. No confondre amb el verb ésser.

Per a ésser star cal emular tots els moviments dels grans artistes. En efecte, per trobar l'èxit i la fama cal un cert saber star. Aconseguida la fama, es hora de suplir l'enorme demanda amb manufactures tocades per la mà de sant de l'artista-geni.

Així, durant la immediata postguerra europea nombrosos artistes de les avantguardes van aclaparar el mercat amb la seva empremta o guixada en ceràmiques produïdes fabrilment. "Picasso pintava plats", deia un titular recent del diari de distribució gratuïta "20 minutos".

"Con la comida no se juega" es un mix que recull l'artifici d'Arcimboldo, el trompe l'oeil de les ceràmiques de Bernard de Palissy i el sentit lúdic del bento preparat per als nens japonesos.* En suma, hi ha quelcom de les mones de pasqua amb la sempiterna icona de la infància. Son plats excessius i gens pràctics, decoració per posar al moble de la saleta d'estar.

Pel que fa a la sèrie "Dibujos terapéuticos que no sirvieron nunca para nada" (2010) apel·len al "Soy artista (…) por convertirme en algo inútil." Son el soroll amb el que Pazos construeix el seu silenci. En practicar un art de la vida, Carlos s'ha vist abocat a fer un art del no res.**

Xavier Calahorro

NOTES:
*Referències de Montserrat Cuchillo.
**Peran, Martí "Pazos sin tregua.", en No me digas nada. Catàleg de la exposició. Editat per MACBA, MNCARs i Actar, Barcelona, 2007. 
Galeria Carlos Pazos

c. del nord,13
17001 Girona
t. 972 22 65 88exposició actual
darrera exposició

obra gràfica
galeria
qui fa galeria
galeria opina

links
contacte

galeriacontesta@galeriapresenta.com

Català    Castellano    English